Om oss

Fastighets AB Exxit är ett privatägt fastighetsbolag, som endast äger hyresfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd är koncentrerat till Ängelholm och Helsingborg. Totalt har vi drygt 200 lägenheter.

Vår målsättning är att våra hyresgäster skall bo länge hos oss. Detta skall vi nå genom att ha en serviceorienterad förvaltning. Vilket innebär att du som kund till oss kan ställa krav på ditt boende, trappuppgångar, trädgårdar, bemötande, snabbhet i avhjälpande vid fel m m.

För att klara av denna målsättning ställer vi samtidigt krav på dig som kund hos oss.

En bra hyresnivå kan vi hålla om vi får en bra kundrelation som är lång och till nytta för båda parter.

Hos oss är du kund, inte bara hyresgäst!